Znojemsko.info


Vodní mlýn ve Slupi

Renesanční vodní mlýn z konce 16. století, funkční mlýnice s pohonem 4 vodních kol a expozice vývoje mlynářské techniky. Národní kulturní památka.
Provozuje Technické muzeum v Brně.

Tel: 515 23 53 70
Slup 94, 671 28 Jaroslavice
www.technicalmuseum.cz
Otevřeno: IV.–X. Út–Ne, svátky 9.00–12.00, 13.00–17.00, prohlídky v každou celou hodinu, (min. 10 osob), poslední prohlídka v 16.00

vstupné: plné 60 Kč, snížené 30 Kč


První zpráva o mlynáři ve Slupi, a tím také o nepochybné existenci mlýna, pochází z roku 1512. Je to listina zdejšího zádušního mlynářského bratrstva. Mlýn zde však nejspíš stál již dříve, neboť krhovicko–jaroslavický náhon, jehož vody mlýn využívá, je zmiňován v listině z roku 1302. Stavitelem mlýna a jeho majitelem byl ženský cisterciácký klášter v Oslavanech, který se stal vlastníkem vsi Slup již v roce 1228. Po zániku kláštera v první třetině 16. století přebírali ves a mlýn majitelé panství Jaroslavice. V období 1541 až 1810 to byli páni z Kunštátu, Krajířové z Krajku, páni z Hardeka, z Collalto a Berkové z Dubé. Nejdéle bylo jaroslavické panství v držení hrabat z Althanu (1609–1790). Do současné pozdně renesanční podoby byl mlýn přestavěn nejspíše v poslední čtvrtině 16. či na samém počátku století následujícího.

Mlýn přešel roku 1810 od zadlužených pánů z Althanu do vlastnictví svobodných mlynářů. Postupně se v jeho držení vystřídali Hollí, Steimetzové a Machové. Tyto mlynářské rody v letech 1810 až 1938 provedly na mlýně i kolem něj rozsáhlé stavební úpravy. Byly postaveny nyní již neexistující hospodářské budovy a stáje pro mleče. Modernizováno bylo i strojní zařízení. Po polovině 19. století bylo tzv. české mlýnské složení nahrazeno dokonalejším „amerikánským“ (uměleckým či umělým), které zajišťovalo výrazně vyšší produktivitu mletí. Ta byla dále znásobena a zkvalitněna přestavbou na válcový mlýn v osmdesátých letech 19. století. V meziválečných letech byla místo mlýnských kol instalována vodní turbína. Před druhou světovou válkou se mlýn dostal do německých rukou a proto byl roku 1945 zkonfiskován a spravován národním správcem. Ten jej nabídl zemědělskému družstvu, které mlýn využívalo do roku 1951 k mletí, do roku 1957 ke šrotování obilí. V tomto období došlo zanedbáním údržby k devastaci stavby a demontáži zařízení. V roce 1970 získal mlýn československý stát a o šest let později jej jako kulturní památku převzalo do správy Technické muzeum v Brně. To zde za přispění dalších institucí a osob vybudovalo a roku 1983 otevřelo expozici mlynářské techniky. V roce 1995 se objekt slupského mlýna stal národní kulturní památkou.
zdroj: Wikipedia
Znojmo - silueta města

Kontakt

Agentura Bravissimo
Václavské nám. 1
Znojmo 669 02
Znojemsko.info na Facebooku Znojemsko.info na Instagram Znojemsko.info na Twitteru Naše videa na Youtube

PARTNEŘI PROJEKTU

© 2002 - 2024 | Provozovatel: Agentura Bravissimo
Veškeré materiály (fotografie, mapy, texty) jsou chráněny autorským zákonem a jejich použití musí být odsouhlaseno provozovatelem webu.
SEO webu sledují SEO nástroje.cz

Seo servis