Znojemsko.info

Akce

Obdivuhodná Dyje

14. 5. 2021 - 15. 8. 2021
Minoritský klášter, Přemyslovců 6, Znojmo

Výstava shrne kompletně zpracované poznatky a představí ty nejzajímavější nálezy z jednoho z největších výzkumů prováděných Jihomoravským muzeem ve Znojmě v katastru obce Dyje.
V první polovině roku 2014 měli pracovníci archeologického pracoviště muzea možnost prozkoumat v rámci záchranného archeologického výzkumu část polykulturní pravěké lokality na katastru obce Dyje. Výzkum byl vyvolán zemními pracemi souvisejícími s výstavbou autobazaru v lokalitě nazývané Sad u nádraží. Naleziště se nachází na levém břehu řeky Dyje, na mírném návrší, které se pozvolna sklání k východu a výrazně padá jižním směrem.
Archeolog a autor výstavy Obdivuhodná Dyje David Rožnovský přibližuje situaci na nalezišti: „Na této zkoumané ploše se podařilo zdokumentovat okraj pohřebiště únětické kultury a části sídlišť z dalších pravěkých období. Na ploše o velikosti zhruba jednoho hektaru bylo prozkoumáno přes 110 zahloubených objektů. Nejstarší nálezy spadají do období kultury nálevkovitých pohárů ze starší fáze pozdní doby kamenné.“


Web: www.muzeumznojmo.cz
       
  Sdílet na Twitter
Znojmo - silueta města

Kontakt

Agentura Bravissimo
Václavské nám. 1
Znojmo 669 02
Znojemsko.info na Facebooku Znojemsko.info na Instagram Znojemsko.info na Twitteru Naše videa na Youtube

PARTNEŘI PROJEKTU

© 2002 - 2021 | Provozovatel: Agentura Bravissimo
Veškeré materiály (fotografie, mapy, texty) jsou chráněny autorským zákonem a jejich použití musí být odsouhlaseno provozovatelem webu.
SEO webu sledují SEO nástroje.cz

Seo servis